GDPR

Článek 1
Identifikace podnikatele

Provozovatelem tohoto internetového obchodu je Anna Julie s.r.o., IČ 61508683, se sídlem Vlašimská 1865/10, 101 00 Praha (dále jen „Provozovatel“).

Pro kontaktování provozovatele využijte mailovou adresu annajulieobjednavky@seznam.cz.

Článek 2
Podmínky při nákupu spotřebitelem

Spotřebitelem je jakákoliv osoba, která uskutečňuje nákup mimo svou podnikatelskou činnost. Pokud při objednávce zadáte IČ nebo DIČ, nejste považován za spotřebitele a podmínky tohoto článku se na Vás nevztahují.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Za odstoupení od smlouvy se považuje informování prodávajícího e-mailem na výše uvedenou adresu (zpráva musí obsahovat identifikaci spotřebitele a sdělení o odstoupení od smlouvy / vrácení zboží). Následně je spotřebitel povinen bez zbytečného odkladu odeslat zboží prodávajícímu na výše uvedenou adresu. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

Od smlouvy nemůže spotřebitel odstoupit, pokud jde o zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele.

Má-li zboží při doručení vady, má spotřebitel právo požadovat dodání nového zboží nebo dodání chybějící zboží, opravu zboží, přiměřenou slevu, nebo odstoupit od koupě. Spotřebitel je dále oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Článek 3

Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím tohoto e-shopu v případě, že zjistí, že nebude schopen objednané zboží dodat. V takovém případě informuje zákazníka e-mailem o zrušení objednávky a bez zbytečného odkladu mu vrátí uhrazenou kupní cenu.

Zboží je výhradně zasílané na dobírku prostřednictvím České pošty.

Článek 4

Ostatní záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami, ať už při nákupu spotřebitelem nebo při nákupu podnikatelem se řídí pravidly stanovenými zákonem č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku.

 

Tento e-shop je provozován na území České republiky.

Přejít nahoru